Select your language

Language:

Artikels

Artikels i.v.m. Emile Biesemans.

Volgend artikel geeft een deskundig overzicht van het ganse werk van kunstenaar Emile Biesemans.
Auteur: Didier Paternoster, Licenciaat in de kunstgeschiedenis ULB, Brussel, 2006.

article de Paternoster

Artikel van juli 2020 gepubliceerd door het Brussels museum AMSAB op basis van de archieven van Emile Biesemans en van de door hem opgerichte kunstkring Sakura.

opgerichte kunstkring Sakura